Noteikumi

Tu atrodies šeit: »

Tiešsaistes vietnes www.parkreditiem.lv (turpmāk tekstā – Vietne) īpašnieks un administrators ir “Parkreditiem”, (turpmāk tekstā– Īpašnieks). Īpašnieks patur sev tiesības papildināt, izmainīt vai kā citādi grozīt Vietnē esošo informāciju un noteikumus, gan to vizuālo atspoguļojumu, gan saturu. Kā arī Īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā ierobežot brīvu pieeju Vietnei.

Apmeklētājs – fiziska persona, kura internetā apmeklē Vietni (www.parkreditiem.lv).

Apmeklējot Vietni, tās Apmeklētājs piekrīt Cookies, Privātuma, Lietošanas un E-pasta noteikumiem. Tiek uzskatīts, ka Apmeklētājs ar šiem noteikumiem ir iepazinies un tos akceptē

Pārtrauciet lietot Vietni, ja Jums ir pretenzijas pret noteikumiem un nav pieņemams to saturs, atsauce(-es) par autortiesībām. Strīdi, kas radušies Apmeklētājam, izmantojot Vietni, tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Vietnes saturam ir informatīvs raksturs. Vietnes esošā informācija nesatur un nevar tikt uzskatīta par konkrētu piedāvājumu, konkrētu produktu vai pakalpojumu utml.

Vietnē ir apkopota informācija par citu juridisku firmu piedāvātajiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Konkrētas, detalizētas, paskaidrojošas atbildes uz Apmeklētāja interesējošajiem jautājumiem (piemēram, norādes par kavētiem maksājumiem, norādes par neveiktiem maksājumiem, darbības kodekss un politikas par atbildīgu kreditēšanu, maksu atklāšana, tostarp gada procentu likmes, atjaunošanas politika, kontaktinformācija u.c.), kas radušies apmeklējot Vietni, ir pieejama konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Vietnē ietvertā informācija un veicamās funkcijas negarantē, kā arī neuzņemas atbildību par Apmeklētāja iespējamām kļūdām, kā arī nav atbildīga par Vietnē esošās informācijas piemērotību katram Apmeklētājam.

Informācija, kas tiek atspoguļota ir uzskatāma par informatīva rakstura un Īpašnieks nav atbildīgs par Vietnes Apmeklētāju pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajām darbībām, kas tiek veiktas pēc Vietnes apmeklējuma un atsaucoties uz Vietnes ievietoto informācijas apjomu vai ieteikumiem.

Vietnē sniegtā informācija netiek atsevišķi pārbaudīta, tā tiek ievietota, pamatojoties uz drošiem informācijas avotiem.

Vietnē norādītās izmaksas ir sniegtas informatīviem nolūkiem, ja vien vietnē nav norādīta cita informācija. Izmaksas iesakām pārbaudīt pirms konkrēta darījuma veikšanas konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Īpašnieks ir tiesīgs Vietnē izvietot saites uz citu fizisku un/vai juridisku personu piederošām vai pārraudzībā esošām mājas lapām, pamatojoties uz to Vietne var saturēt šāda veida ārējās saites, t.sk. piekļuvi trešās puses mājas lapām, kā arī var piedāvāt vai informēt par trešās puses piedāvātiem produktiem, pakalpojumiem utml. Par trešās puses piedāvāto mājas lapu saturu, t.sk. šādu pušu piedāvāto produktu un pakalpojumu saturu Īpašnieks neuzņemas atbildību un neveic pārbaudes. Vietne nav atbildīga par citu mājas lapu drošību. Jums jāapzinās, ka drošība šajās vietnēs var atšķirties no Vietnes.

Vietnes Īpašnieks neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem (tiešiem, netiešiem vai nejaušiem) vai bojājumiem (tiešiem, netiešiem), kas radušies no Vietnes izmantošanas, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par Vietnes pieejamību informācijas tīmeklī.

Informācija, kas ievadīta Vietnē ievietotajās pieprasījuma veidlapās netiek atklāta trešajām personām, ja to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti.

Vietnes esošo informāciju var apskatīt un izdrukāt tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām.

Vietnes ievietotie logo, preču zīmes un citu autoru darbi ir autortiesību materiāls, ko aizsargā Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Šie autortiesību materiāli ir Īpašnieka vai citu fizisku/juridisku personu īpašums.

Nevienam citam, izņemot „Parkreditiem”, nav tiesību pārveidot, mainīt informāciju, kas atrodas šajā Vietnē. Jebkāda Vietnē esoša materiāla publicēšana vai cita veida izmantošana bez „Parkreditiem” iepriekšējas atļaujas ir aizliegta. Noteikumu neievērošanas gadījumā ir pārkāptas autora tiesības un atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas būtu vērstas pret Vietnes sistēmas funkcionalitātes drošību, stabilitāti un ātrumu.

Īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā ieviest citus Vietnes izmantošanas noteikumus, kas stājas spēkā brīdī, kad jaunie noteikumi ir publicēti vietnē. Vietnes, t.sk. visas izvietotās informācijas, izmantošana pēc izmaiņām nozīmē, ka lietotājs piekrīt visiem Vietnes noteikumiem.

Noteikumi Vietnē neattiecas uz citu fizisko/juridisko personu interneta mājas lapām.

Regulāri iepazīstieties ar Vietnes noteikumiem, jo tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, izmantojiet mūsu kontaktu sadaļu vai e-pastu.

Ar mums var sazināties rakstot uz e-pasta adresi: info@parkreditiem.lv vai izmantojot kontaktu formu.

to top